Skip to main content

Jak złożyć skargę

Jeśli nie jesteś zadowolony z działań funkcjonariusza Policji, możesz złożyć skargę

Skarga online

Prześlij skargę w dowolnym momencie, korzystając z bezpiecznego formularza online. Za pomocą formularza możesz przesłać nam również informacje na poparcie swojej skargi, np. pliki wideo lub audio, zdjęcia albo dokumenty.

Złóż skargę online

Na co mogę narzekać?

Możesz złożyć skargę na wszystko, co budzi Twoje wątpliwości w trakcie wykonywania obowiązków funkcjonariusza policji. Może to być wszystko, od nieuprzejmości po obawy dotyczące poważnej przestępczości.

Rozpatrujemy skargi dotyczące postępowania:

 • funkcjonariuszy Policji i innych osób zatrudnionych przez Policję Irlandii Północnej;
 • Policji portowej w Belfaście
 • Policji służącej na międzynarodowym lotnisku w Belfaście;
 • Policji Ministerstwa Obrony Irlandii Północnej (poważne przypadki);
 • funkcjonariuszy Krajowej Agencji ds. Przestępczości Irlandii Północnej (poważne przypadki), oraz ;
 • urzędników Agencji ds. Imigracji i Ochrony Granic Irlandii Północnej (poważne przypadki).

Nie rozpatrujemy skarg dotyczących:

 • kwestii operacyjnych Policji, takich jak sposób, w jaki Policja ustala priorytety swojej pracy, sposób zarządzania operacjami lub liczby funkcjonariuszy Policji przydzielonych do danego obszaru;
 • postępowania funkcjonariuszy Policji po służbie, z wyjątkiem sytuacji, gdy fakt, że są oni funkcjonariuszami Policji jest istotny, na przykład jeśli osoby te poinformowały Ciebie, że są funkcjonariuszami Policji;
 • emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników Policji, chyba że skarga dotyczy złamania prawa w trakcie służby w Policji.

Pamiętaj, że:

 • skargę należy złożyć w ciągu roku od danego zdarzenia; 
 • im szybciej złożysz skargę, tym lepiej; niektóre dowody mogą zostać utracone wraz z upływem czasu.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Policji może badać skargi dotyczące zdarzeń, które miały miejsce ponad rok przed zgłoszeniem ich do naszego biura, jeśli uzna, że związane z nimi kwestie są poważne lub wyjątkowe. 
 • Z reguły przeprowadzamy dochodzenie tylko wtedy, gdy osoba składająca skargę osobiście uczestniczyła w zdarzeniu lub odczuła jego skutki, albo gdy osoba składająca skargę działa w imieniu takiej osoby. 

Możemy być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych innym stronom, zarówno w trakcie rozpatrywania skargi, jak i w celu wypełnienia naszych ustawowych obowiązków. Więcej informacji na temat tego, kiedy możemy udostępniać dane użytkownika, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.