Lietuvis

Kaip pateikti skundą

Supažindinimas


Šiaurės Airijos policijos ombudsmenė yra ponia Marie Anderson.

Policijos ombudsmeno skyrius teikia nepriklausomą ir nešališką paslaugą daugiausia nagrinėjant skundus dėl policijos pareigūnų elgesio.

Mes ieškome įrodymų, kurie padėtų mums nustatyti, ar policijos pareigūnai elgėsi tinkamai.

Mūsų sprendimai priimami visiškai nepriklausomai nuo policijos, vyriausybės ar skundus pateikusių žmonių.


Policijos ombudsmeno tarnyba nagrinėja skundus dėl:

 
 • Policijos pareigūnų ir kai kurių kitų Šiaurės Airijos policijos tarnyboje dirbančių asmenų elgesio,
 • Belfasto uosto policijos elgesio,
 • Belfasto tarptautinio oro uosto policijos elgesio,
 • Gynybos policijos ministerijos elgesio (Šiaurės Airijoje),
 • Nacionalinės nusikalstamumo agentūros pareigūnų elgesio (Šiaurės Airijoje) ir
 • Imigracijos ir pasienio agentūros pareigūnų elgesio (Šiaurės Airijoje), rimtos bylos


Policijos ombudsmeno tarnyba nenagrinėja skundų dėl: 

 
 • Policijos veiklos klausimų, pavyzdžiui, kaip policija teikia pirmenybę savo darbams ar kaip vykdo savo operacijas, ar į zoną paskirtų pareigūnų skaičių.
 • Policijos pareigūnų, kurie yra ne tarnyboje, išskyrus atvejus, kai tai, kad jie yra policijos pareigūnai yra svarbu, pavyzdžiui, jei jie jums sako, kad yra policijos pareigūnai,
 • Policijos pareigūnų ir policijos darbuotojų, kurie išėjo į pensiją, nebent skundžiamasi, kad dirbdami policijoje jie pažeidė įstatymą.


Galite pateikti skundą:

 
 • Telefonu 0300 123 2989
 • Elektroninių paštu [email protected],
 • naudodami mūsų interneto skundų formą
 • Raštu: Initial Complaints Office, Police Ombudsman’s Office, New Cathedral Buildings, 11 Church Street, Belfast, BT1 1PG
 • Arba paskambinę į mūsų biurą nuo pirmadienio iki penktadienio, 9:00- 17:00 val.


Skundo pateikimas


Paprastai turite pateikti mums skundą per vienerius metus nuo įvykio, dėl kurio esate susirūpinęs. Tačiau kuo anksčiau tai padarysite, tuo didesnė tikimybė, kad tam tikrų rūšių įrodymai vis dar bus prieinami.

Skyrius nagrinėja skundus iš žmonių, kurie turi pagrindą būti gerai informuoti apie įvykio faktus, nes jie dalyvavo tame įvykyje arba buvo paveikti to, arba atstovauja tų žmonių vardu.

Policijos ombudsmenė gali išnagrinėti skundą dėl kažko, kas įvyko daugiau nei metus prieš mums pranešant, jei ji mano, kad reikalas yra rimtas ar išskirtinis.

Pabandykite pateikti kuo daugiau informacijos apie įvykį, dėl kurio skundžiatės. Pabandykite įtraukti tokius dalykus kaip:
 
 • diena, laikas ir tiksli įvykio vieta,
 • asmens dėl kurio skundžiatės vardas, pavardė, pareigūno numeris ir fizinis apibūdinimas,
 • liudytojų vardai, pavardės, adresai ir telefonai
 • dalyvavusių transporto priemonių registracijos numeriai
 • ir visus kitus naudingus įrodymus, tokius kaip nuotraukos, garso ar vaizdo įrašai.
Nesijaudinkite, jei galite pateikti tik dalį šios informacijos. Sieksime rasti įrodymų apie tą įvykį.


Kas nutiks pateikus skundą


Mes elgsimės sąžiningai su abejais, skundą pateikusiu ir skundžiamu asmeniu.

Kai susisieksite su mumis, gausime išsamią informaciją apie jūsų skundą ir nuspręsime, kaip geriausiai jį spręsti.

Mes pateiksime jums asmens, kurį paskyrėme, kad spręstų reikalą, vardą ir pavardę.

Jei manome, kad jūsų skundas gali būti išspręstas neoficialiai, galime paprašyti jūsų sutikimo kreiptis į policiją, kad ši jį nagrinėtų. Jei sutiksite, policija susisieks su jumis, kad aptartų klausimą ir bandytų rasti sprendimą. Vėliau patikrinsime, kaip policija išnagrinėjo jūsų skundą.

Mes galime pradėti oficialų jūsų skundo tyrimą. Sieksime surinkti įrodymus apie tai, kas įvyko, įskaitant liudininkų parodymų, vaizdo įrašų, policijos turimos medžiagos, įskaitant policijos radijo transliacijas, medicininių įrašų, kriminalistinių įrodymų ir kitos informacijos, rinkimą.

Mums reikės tolesnio jūsų bendradarbiavimo viso tyrimo metu. Mums gali tekti, pavyzdžiui, vėl kreiptis į jus, kad gautume daugiau informacijos.

Kiekviename skundo nagrinėjimo etape suteiksime jums kuo daugiau informacijos.Jūsų skundo rezultatas


Policijos ombudsmenė, atsižvelgdama į turimus įrodymus, gali priimti daug skirtingų sprendimų dėl jūsų skundo dėl policijos ar kitų vykdymą užtikrinančių pareigūnų, dirbančių Šiaurės Airijoje.
Ji gali:
 • rekomenduoti, kad policijos pareigūnas, policijos darbuotojas ar vykdymo pareigūnas būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
 • policijos pareigūnui, policijos darbuotojui ar vykdymo pareigūnui rekomenduoti drausminius veiksmus.
 • rekomenduoti, kad policijos pareigūnas, policijos darbuotojas ar vykdymo pareigūnas gautų tolimensius mokymus.
 • rekomenduoti policijai ar kitai vykdymo užtikrinimo agentūrai patobulinti kai kurias savo darbo praktikas arba
 • nuspręsti, kad nėra įrodymų, pagrindžiančių jūsų skundą.
Prokuratūros direktorius turės nuspręsti, ar ką nors patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jei direktorius nusprendžia patraukti baudžiamojon atsakomybėn, mes paaiškinsime, kaip šis procesas vyksta.

Rekomendacijos dėl drausminių veiksmų pateikiamos PSNI vyriausiajam konstebliui arba atitinkamos agentūros vadovui. Jei bus priimtas sprendimas drausminti policijos pareigūną, mes jums paaiškinsime šį procesą.

Kad ir koks būtų rezultatas, kai baigsime nagrinėti jūsų skundą, parašysime jums, pateiksime jums rezultatus ir paaiškinsime policijos ombudsmeno sprendimą.Jūsų nuomonė


Kai baigsime nagrinėti jūsų skundą, išsiųsime jums klausimyną, kuriame paprašysime jūsų nuomonės apie mūsų paslaugą. Prašome užpildyti ir grąžinti šį klausimyną. Anksčiau skundus pateikusių žmonių nuomonės lėmė mūsų teikiamų paslaugų patobulinimą.
Jei esate nepatenkintas mūsų suteikta paslauga, galite pateikti skundą. Turėtumėte parašyti klientų skundams šiuo adresu:
Police Ombudsman’s Office,
New Cathedral Buildings,
11 Church Street,
Belfast,
BT1 1PG
 
 
Twitter home