Lietuvis

KAIP PATEIKTI SKUNDĄ APIE POLICIJOS PAREIGŪNĄ

Įvadas

Šiaurės Airijos policijos ombudsmenas yra Mrs Marie Anderson.

Policijos ombudsmeno skyrius teikia nepriklausomas ir nešališkas paslaugas nagrinėjant skundus dėl policijos.

Mes įvertiname įrodymus, siekdami nuspręsti, ar policijos pareigūnai tinkamai veikė, ar ne.

Mes taip pat tiriame skundus dėl kai kurių, tačiau ne visų, civilinių policijos darbuotojų. Tai apima suėmimo ar eskorto pareigas atliekančius darbuotojus policijoje.

Mūsų sprendimai priimami visiškai nepriklausomai nuo policijos, valdžios ir  skundų teikėjų.

Jums nereikia mokėti, norint pateikti mums skundą.

Policijos ombudsmenas nagrinėja skundus, kurie pateikti prieš:

 • Šiaurės Airijos policijos tarnybą (policijos pareigūnus ir kai kuriuos policijos darbuotojus);
 • Šiaurės Airijos nacionalinės nusikaltimų agentūros pareigūnus;
 • Belfasto uosto policiją;
 • Belfasto tarptautinio oro uosto policiją;
 • Šiaurės Airijos gynybos policijos ministeriją;
 • Šiaurės Airijos imigracijos tarnybos pareigūnus ir kai kuriuos muitinės pareigūnus (tik „rimtos bylos“).

Mes tiriame skundus apie tai, kaip policijos pareigūnai ir darbuotojai atlieka savo darbą. Tai apima skundus dėl neleistinos jėgos panaudojimo, jei pareigūnai nesugebėjo tinkamai atlikti apklausų, jei pareigūnai ar darbuotojai buvo nemandagūs arba įžeidinėjantys, arba jei kitais būdais elgėsi netinkamai.

Kaip pateikti skundą

Skundą galite pateikti šiais būdais:

 • telefonu 0300 123 2989;
 • elektroniniu paštu complaints@policeombudsman.org;
 • naudodami mūsų interneto skundų formą
 • atvykus į mūsų skyrių adresu New Cathedral Buildings, Writer's Square, 11 Church Street, Belfast BT1 1PG nuo 9.00 val. iki 17.00 val., nuo pirmadienio iki penktadienio. Mes įsikūrę priešais St. Anne’s katedrą miesto centre;
 • raštu anksčiau nurodytu adresu.

* Telefoniniai pokalbiai gali būti įrašomi dėl bendros apsaugos, apmokymo ir kitų teisinių tikslų. 

Pasistenkite mums suteikti kiek galite daugiau informacijos apie incidentą dėl kurio skundžiatės, tame tarpe nurodykite:

 • dieną, laiką, datą ir tikslią incidento vietą;
 • vardą pavardę, pareigūno numerį ir fizinį dalyvavusio pareigūno (-ų) ar darbuotojo apibūdinimą;
 • liudininkų adresus ir telefono numerius;
 • incidente dalyvavusių transporto priemonių registracijos numerius;
 • bet kokius kitus naudingus ar svarbius įrodymus, pvz., nuotraukas arba garso ar vaizdo įrašus.

Nesijaudinkite, jei galite suteikti nedaug informacijos. Mes pasistengsime surasti jūsų skundui svarbią informaciją.

Būtinai pateikite skundą per metus nuo incidento, dėl kurio esate susirūpinę. 

Esant ypatingoms aplinkybėms, policijos ombudsmenas gali nuspręsti tirti skundą dėl įvykio, kuris įvyko seniau nei prieš metus iki pranešant mums. Tai įvyksta tais atvejais, kai policijos ombudsmenas yra įsitikinęs, kad skundas yra svarbus ar išskirtinis.

Ką mes darysime su jūsų skundu?

Mes surinksime informaciją apie jūsų skundą ir tada nuspręsime, kaip jį nagrinėti.

Mes informuosime, kas tiria jūsų skundą ir pateiksime kiek įmanoma daugiau informacijos kiekviename skundo nagrinėjimo etape. Mes elgsimės su skundų teikėju ir policijos pareigūnais sąžiningai ir vienodai.

Jei pateiksite skundą dėl mažiau rimto dalyko, mes galime paprašyti jūsų sutikimo perduoti jį policijai, kad jie ištirtų. Jei sutiksite, tada policija susisieks su jumis ir aptars skundą bei pasistengs pasiekti sprendimą. Mes patikrinsime, kaip policija nagrinėjo jūsų skundą.

Jeigu pradėsime oficialų jūsų skundo tyrimą, mes surinksime įrodymus apie tai, kas įvyko. Tai gali būti liudininkų pareiškimai, policijos įrašai, vaizdo medžiaga, policijos radijo ryšio duomenys, medicininiai įrašai, teismo ekspertizės įrodymai ir kita informacija.

Mes tirsime jūsų skundą kaip įmanoma greičiau, tačiau kai kurie skundai būna labai painūs ir tyrime gali dalyvauti daugiau žmonių, pvz., liudininkų, gydytojų ar teismo ekspertizės darbuotojų. Tai reiškia, kad jūsų skundo tyrimas gali šiek tiek užtrukti.

Po skundo pateikimo mums gali reikėti susisiekti su jumis dėl tolesnės informacijos. Jei tai bus reikalinga, mes galėsime tęsti tyrimą tik jums nuolat bendradarbiaujant.

Ko mes negalime padaryti

Yra skundų, kurių mes negalime tirti.

Mes negalime:

 • tirti skundų apie ne tarnaujantį policijos pareigūną, išskyrus tuos atvejus, kai faktas, kad jie dirba policijoje, yra svarbus, pvz., jei jie pateikia policijos pažymėjimą ar teigia, kad yra policijos pareigūnai;
 • tirti skundų apie ne tarnaujančius policijos darbuotojus;
 • tirti skundų dėl veiklos, pvz., kiek policijos pareigūnų yra priskirta jūsų teritorijai, kokiu būdu policija paskirsto savo darbus arba kaip jie vykdo savo operacijas;
 • tirti skundų apie eismo prižiūrėtojus;
 • tirti skundų apie į pensiją išėjusius policijos pareigūnus ar darbuotojus, išskyrus tuos atvejus, kai įtariama, kad jie pažeidė įstatymą dirbdami policijoje.

Pranešimas apie skundo rezultatus

Policijos ombudsmenas gali priimti kelis skirtingus sprendimus dėl jūsų skundo, priklausomai nuo turimų įrodymų.

Jis gali:

 • rekomenduoti, kad policijos pareigūnas ar darbuotojas būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn;
 • rekomenduoti, kad prieš policijos pareigūną ar darbuotoją būtų imtasi drausminių priemonių;
 • rekomenduoti, kad policijos pareigūnui ar darbuotojui būtų skirtas tolesnis mokymas;
 • teikti policijai rekomendacijas, siekiant pagerinti jų darbą;
 • nuspręsti, kad nepakanka įrodymų siekiant patvirtinti jūsų skundą.

Rekomendacijos patraukti baudžiamojon atsakomybėn teikiamos prokuratūrai. Prokuratūros direktorius sprendžia, ar palaikyti kaltinimą. Jei direktorius nusprendžia persekioti, mes paaiškinsime, kaip vyks šis procesas.

Rekomendacijos dėl drausminių veiksmų teikiamos vyriausiajam konstebliui. Jei priimamas sprendimas skirti drausminę nuobaudą pareigūnui ar darbuotojui, mes jums paaiškinsime šį procesą.

Nepriklausomai nuo rezultatų mes pranešime apie policijos ombudsmeno sprendimą ir paaiškinsime  jį kai užbaigsime nagrinėti skundą.

Mes vertiname jūsų nuomonę

Mes nuolat siekiame gerinti teikiamas paslaugas. Jūs galite mums padėti užpildę ir grąžinę pasitenkinimo klausimyną, kurį atsiųsime baigę nagrinėti skundą. Skyriaus teikiamas paslaugas naudojančių asmenų nuomonės yra labai svarbios mums ir praeityje padėjo pagerinti teikiamas paslaugas.

Jei nesate patenkinti mūsų teikiamomis paslaugomis

Jei pageidaujate pateikti skundą dėl gautos paslaugos, turėtumėte rašyti policijos ombudsmeno klientų skundų skyriui adresu New Cathedral Buildings, Writers’ Square, 11 Church Street, Belfast, BT1 1PG. Mes peržiūrėsime jūsų skundą ir išsiųsime raštišką atsakymą.

Jei manysite, kad mes netinkamai išsprendėme jūsų problemas, gautame laiške rasite paaiškinimą, kaip galite teikti apeliacinį skundą dėl sprendimo.

 

 

Twitter home